Clerk Consultant
účetnictví pro právnické a fyzické osoby, výkazy pro FÚ, daňová přiznání a další

Finanční účetnictví

Finanční účetnictví

 • zpracování účetní osnovy
 • založení účetnictví při zahájení účtování
 • zaúčtování všech účetních dokladů
 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • vedení pokladní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů
 • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH), včetně zpracování souhrnného hlášení
 • tisk konečných verzí zpracovaných knih
 • zpracování účetní závěrky-rozvaha, výsledovka, příloha
 • provedení inventarizace zásob (materiálu, zboží, výrobků)
 • provedení inventarizace investičního majetku
 • zpětná rekonstrukce účetnictví
 • poskytování tiskových výstupů účetnictví a účetních knih

Pro vedení účetnictví využíváme software POHODA, Money S3, Money S4, Stereo, Vision32.

Ekonomický systém POHODA

Další účetní a administrativní služby

 • zajištění kompatibility již používaných software pro elektronický přenos dat
 • zajištění zpracování výkazů v elektronické podobě a jejich předání do obchodního rejstříku (dle zákonem uložené povinnosti)
 • elektronické výstupy zpracovaných dat pro potřeby archivace, pro potřeby finanční kontroly, apod.
 • zajištění archivace dokladů dle platných zákonů
Clerk Consultant
účetnictví pro právnické a fyzické osoby, výkazy pro FÚ,
daňová přiznání a další

Clerk Consultant, spol. s r.o.

Jiráskovo nám 165/8, 796 01 Prostějov 1
IČ: 27710301
číslo účtu: 9730100207/0100
tel.: +420 608 042 232
e-mail: novotny@uctonovotny.cz

 

 
DIČ: CZ27710301
Komerční banka Prostějov
GSM: +420 605 569 797