Clerk Consultant
účetnictví pro právnické a fyzické osoby, výkazy pro FÚ, daňová přiznání a další

Daňová evidence

Daňová evidence

 • vedení peněžního deníku
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
 • tisk konečných verzí zpracovaných knih
 • zpracování daňové závěrky
 • poskytování tiskových výstupů daňové evidence a přehledu majetku

Pro vedení daňové evidence využíváme software POHODA, Money S3, Účto Tichý.

Další účetní a administrativní služby

 • zajištění kompatibility již používaných software pro elektronický přenos dat
 • zajištění zpracování výkazů v elektronické podobě a jejich předání určeným institucím a úřadům
 • elektronické výstupy zpracovaných dat pro potřeby archivace, pro potřeby finanční kontroly, apod.
 • zajištění archivace dokladů dle platných zákonů
Clerk Consultant
účetnictví pro právnické a fyzické osoby, výkazy pro FÚ,
daňová přiznání a další

Clerk Consultant, spol. s r.o.

Jiráskovo nám 165/8, 796 01 Prostějov 1
IČ: 27710301
číslo účtu: 9730100207/0100
tel.: +420 608 042 232
e-mail: novotny@uctonovotny.cz

 

 
DIČ: CZ27710301
Komerční banka Prostějov
GSM: +420 605 569 797