Clerk Consultant
účetnictví pro právnické a fyzické osoby, výkazy pro FÚ, daňová přiznání a další

O společnosti

Clerk Consultant

Společnost Clerk Consultant, spol. s r.o. byla založena jako právnická osoba v roce 2006 jediným společníkem Milanem Novotným, který činnost účetních poradců vykonával jako fyzická osoba od 23. 7. 1997. V roce 2010 byla založena partnerská společnosti MN-TAX Consult, s.r.o. dvěma společníky - Milanem Novotným a Ing. Pavlem Mouralem. Mezi stěžejní činnosti společnosti je výkon daňového poradenství.

Naše poslání

Prostřednictví kvalitního kolektivu ve spojení s vysokou odborností, flexibilitou a maximální důvěrou zajišťovat služby podporující úspěšnost naších zákazníků.

Daňové a účetní poradenství je komplexní problematika, která se dotýká každé právnické i fyzické osoby.

Krédem naší společnosti je neustálá kontinuita v oblasti odborného vzdělávání, umožňující naším klientům správně reagovat na změny v rámci legislativního prostředí. Prioritním hlediskem je vzájemná spolupráce a důvěra při přípravě klíčových rozhodnutí, před jejich realizací.

Našim cílem je předcházet daňovým a finančním sporům, ztrátám a umožnit klientovi maximální ochranu při cestě ke splnění svého poslání.

Clerk Consultant
účetnictví pro právnické a fyzické osoby, výkazy pro FÚ,
daňová přiznání a další

Clerk Consultant, spol. s r.o.

Jiráskovo nám 165/8, 796 01 Prostějov 1
IČ: 27710301
číslo účtu: 9730100207/0100
tel.: +420 608 042 232
e-mail: novotny@uctonovotny.cz

 

 
DIČ: CZ27710301
Komerční banka Prostějov
GSM: +420 605 569 797